Yrkesutgång träindustri och lastmaskiner

Yrkesutgång trävaror och lastmaskiner

Sågverks– och hyvleriteknik - för dig med ett intresse för maskiner och trä!

Du kommer att utbildas i en industriell miljö där sågverk, kantverk, sortering, tork och hyvleri ingår. Du gör också byggprojekt för att förstå användarkraven på trävarorna och hela processen till färdig produkt. Underhåll på maskiner, verktyg och virkestork ingår under hela utbildningen. Du får även lära dig köra truck och hjullastare.

Kurser du läser inom yrkesutgång sågverksoperatör

  • Lastmaskiner och truckar
  • Byggnadsunderhåll
  • Småskalig skogsteknik
  • Serviceteknik naturbruk 1

Efter Din utbildning kan du jobba på sågverk och hyvleri som maskinoperatör. Du får också behörighet för att köra motviktstruck och hjullastare, eller varför inte jobba som säljare på ett trävaruhus. Skogen är vår största exporterbara naturresurs och satsningar för att utveckla nya nischer pågår. Hela tiden finns det ett behov av att nyrekrytera personal till sågverksindustrin.

Individuellt val

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra gymnasieprogram. För att kurser skall starta krävs det en viss gruppstorlek.

Gymnasiearbete

I årskurs 3 gör du ett examensarbete på 100 poäng inom din valda yrkesutgång.