Schema

På Kalix kommuns hemsida hittar du läsårs scheman som gäller samtliga elever och lärare i Kalix kommun. Inklusive lov och ledigheter.

Läsårstider för elever läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017
2017-08-24—2017-12-21
Höstlov: Vecka 44, 2017-10-30—2017-11-05

Vårterminen 2018
2018-01-10—2018-06-15
Sportlov: Vecka 10, 2018-03-05—2018-03-11
Påsklov: Vecka 14, 2018-04-02—2018-04-08
Lovdag: 2018-05-10