Kontakta oss

Personal

Klicka på valfri rubrik för att se vilken personal Kalix naturbruksgymnasium har inom det området. Under rubrikerna hittar du också kontaktuppgifter till respektive person.

Birgitta Spets
Administratör
Birgitta Spets

Telefon: 0923-653 05
E-post: birgitta.spets@kalix.se

Annica Emmoth Gustafsson
Skolsköterska
Annica Emmoth Gustafsson

Telefon: 0923-653 93
E-post: annica.gustafsson@kalix.se
Gunilla Aurell
Specialpedagog
Gunilla Aurell

Telefon: 0923-653 48
E-post: gunilla.aurell@kalix.se
Karin Lind
Skolkurator
Karin Lind

Telefon: 0923-652 19
E-post: karin.lind@kalix.se

Arne Karlsson
Skogslärare
Arne Karlsson

Telefon: 0923-653 44, 070-606 80 48
E-post: arne.karlsson@kalix.se
Egon Spiik
Skogslärare
Egon Spiik

Telefon: 0923-653 41
E-post: egon.spiik@kalix.se
Lars Ahlbäck
Skogslärare
Lars Ahlbäck

Telefon: 070-606 80 86
E-post: lars.ahlback@kalix.se
Mats Lidén
Skogslärare
Mats Lidén

Telefon: 070-606 80 38
E-post: mats.liden@kalix.s
Sara Jansson
Skogslärare
Sara Jansson

Telefon: 0923-653 41
E-post: sara.jansson@kalix.se
Sture Lindfors
Skogslärare
Sture Lindfors

Telefon: 0923-653 41
E-post: sture.lindfors@kalix.se
Hanna Öman
Skogslärare
Hanna Öman

Telefon: 070-572 56 59
E-post: hanna.oman@kalix.se

Gunnar Söderholm
Sågverks- och hyvlerilärare
Gunnar Söderholm

Telefon: 0923-653 52
E-post: gunnar.soderholm@kalix.se
Johan Lundbäck
Sågverks- och hyvlerilärare
Johan Lundbäck

Telefon: 0923-653 51
E-post: johan.lundback@kalix.se
Michael Bjöörn
Sågverks- och hyvlerilärare
Michael Bjöörn

Telefon: 0923-653 53
E-post: michael.bjoorn@kalix.se
Björn Nilsson
Sågverks- och hyvlerilärare
Björn Nilsson

Telefon: 070-572 73 38
E-post: bjorn.nilsson@kalix.se

Marlene Eriksson
Kärnämneslärare
Marlene Eriksson
Lärare i svenska, engelska, historia, religion och samhällskunskap.
Telefon: 0923-653 13
E-post: marlene.eriksson@kalix.se
Nils Johansson
Kärnämneslärare
Nils Johansson
Lärare i histoia, religion och samhällskunskap.

E-post: nils.johansson@kalix.se
Lena Stenman
Kärnämneslärare
Lena Stenman
Lärare i matematik samt markernas och växternas biologi.
Telefon: 0923-653 13
E-post: lena.stenman@kalix.se
Anthony Vukusic
Matematiklärare
Anthony Vukusic

E-post: anthony.vukusic@kalix.se
Hanna Wennberg
Språklärare
Hanna Wennberg
Lärare i engelska och svenska.

E-post: hanna.wennberg@kalix.se

Andreas Eriksson
Idrottslärare
Andreas Eriksson

E-post: andreas.eriksson@kalix.se
Pär Nilsson
Idrottslärare
Pär Nilsson

E-post: par.nilsson@kalix.se

Catarina Johansson
SYV
Catarina Johansson

Telefon: 070-399 53 82, onsdagar nås Catarina även på 0923-653 75
E-post: catarina.johansson@kalix.se

Mona Sundqvist
Rektor
Mona Sundqvist

Telefon: 0923-653 05, 070-523 41 78
E-post: mona.sundqvist@kalix.se

Boel Krantz
Restaurang och lokalvård
Boel Krantz

Telefon: 0923-653 09
E-post: boel.krantz@kalix.se
Jenny Sandberg
Restaurang och lokalvård
Jenny Sandberg


Kennet Isaksson
Restaurang och lokalvård
Kennet Isaksson

Telefon: 0923-653 09
E-post: kennet.iskasson@kalix.se
Lennart Alm
Restaurang och lokalvård
Lennart Alm

E-post: lennart.alm@kalix.se
Sten Larsson
Verkstadsansvarig
Sten Larsson
Telefon: 0923-653 25, 070-221 10 24
E-post: sten.larsson@kalix.se
Urban Sandberg
Vaktmästare
Urban Sandberg

Telefon: 0923-653 33, 070-6068074
E-post: urban.sandberg@kalix.se


Här finns vi