Kontakta oss

Personal

Klicka på valfri rubrik för att se vilken personal Kalix naturbruksgymnasium har inom det området. Under rubrikerna hittar du också kontaktuppgifter till respektive person.

Ann-Sofie Johansson
Administratör
Ann-Sofie Johansson

Telefon: 0923-653 05
E-post: ann-sofie.johansson@kalix.se

Annica Emmoth Gustafsson
Skolsköterska
Annica Emmoth Gustafsson

Telefon: 0923-653 93
E-post: annica.gustafsson@kalix.se
Lena Lindvall
Specialpedagog
Lena Lindvall

Telefon: 072-725 33 72
E-post: lena.lindvall@kalix.se
Karin Lind
Skolkurator
Karin Lind

Telefon: 0923-652 19
E-post: karin.lind@kalix.se

Arne Karlsson
Skogslärare
Arne Karlsson

Telefon: 0923-653 44, 070-606 80 48
E-post: arne.karlsson@kalix.se
Egon Spiik
Skogslärare
Egon Spiik

Telefon: 0923-653 41
E-post: egon.spiik@kalix.se
Lars Ahlbäck
Skogslärare
Lars Ahlbäck

Telefon: 070-606 80 86
E-post: lars.ahlback@kalix.se
Mats Lidén
Skogslärare
Mats Lidén

Telefon: 070-606 80 38
E-post: mats.liden@kalix.s
Sara Jansson
Skogslärare
Sara Jansson

Telefon: 0923-653 41
E-post: sara.jansson@kalix.se
Sture Lindfors
Skogslärare
Sture Lindfors

Telefon: 0923-653 41
E-post: sture.lindfors@kalix.se
Julia Björnfot
Skogslärare
Julia Björnfot

Telefon: 072-243 81 65
E-post: julia.bjornfot@kalix.se
Thomas Persson
Skogslärare
Thomas Persson

Johannes Lindberg
Skogslärare
Johannes Lindberg

Telefon: 076-140 28 82
E-post: johannes.lindberg@kalix.se
Alexander Lindgren
Skogslärare
Alexander Lindgren

Telefon: 073-098 58 30
E-post: alexander.lindgren@kalix.se
Thomas Lindbäck
Skogslärare
Thomas Lindbäck

Martin Ahlström
Skogslärare
Martin Ahlström

Telefon: 073-801 57 51
E-post: martin.ahlstrom@kalix.se

Gunnar Söderholm
Sågverks- och hyvlerilärare
Gunnar Söderholm

Telefon: 0923-653 52
E-post: gunnar.soderholm@kalix.se
Johan Lundbäck
Sågverks- och hyvlerilärare
Johan Lundbäck

Telefon: 0923-653 51
E-post: johan.lundback@kalix.se
Michael Bjöörn
Sågverks- och hyvlerilärare
Michael Bjöörn

Telefon: 0923-653 53
E-post: michael.bjoorn@kalix.se
Björn Nilsson
Sågverks- och hyvlerilärare
Björn Nilsson

Telefon: 070-572 73 38
E-post: bjorn.nilsson@kalix.se
Micael Andersson
Sågverks- och hyvlerilärare
Micael Anderson

Telefon: 0923-653 51
E-post: micael.andersson@kalix.se

Love Rynbäck
Naturturismlärare
Love Rynbäck

Telefon: 070-207 37 51
E-post: love.rynback@kalix.se

Marlene Eriksson
Kärnämneslärare
Marlene Eriksson
Lärare i svenska, engelska, historia, religion och samhällskunskap.
Telefon: 0923-653 13
E-post: marlene.eriksson@kalix.se
Jerry Morin
Kärnämneslärare
Jerry Morin
Lärare i historia, religion och samhällskunskap.
Telefon: 0923-652 49
E-post: jerry.morin@kalix.se
Lena Stenman
Kärnämneslärare
Lena Stenman
Lärare i matematik samt markernas och växternas biologi.
Telefon: 0923-653 13
E-post: lena.stenman@kalix.se
Olov Lindvall
Matematiklärare
Olov Lindvall

E-post: olov.lindvall@kalix.se
Lena Andersson
Språklärare
Lena Andersson
Lärare i engelska och svenska.

E-post: lena.andersson@kalix.se
Sofia Pasma
Språklärare
Sofia Pasma
Lärare i engelska och svenska.

E-post: sofia.pasma@kalix.se

Andreas Eriksson
Idrottslärare
Andreas Eriksson

E-post: andreas.eriksson@kalix.se

Catarina Johansson
SYV
Catarina Johansson

Telefon: 070-399 53 82, onsdagar nås Catarina även på 0923-653 75
E-post: catarina.johansson@kalix.se

Mona Sundqvist
Rektor
Mona Sundqvist

Telefon: 0923-653 05, 070-523 41 78
E-post: mona.sundqvist@kalix.se

Jenny Sandberg
Restaurang och lokalvård
Jenny Sandberg


Lennart Alm
Restaurang och lokalvård
Lennart Alm

E-post: lennart.alm@kalix.se
Sten Larsson
Verkstadsansvarig
Sten Larsson
Telefon: 0923-653 25, 070-221 10 24
E-post: sten.larsson@kalix.se
Urban Sandberg
Vaktmästare
Urban Sandberg

Telefon: 0923-653 33, 070-6068074
E-post: urban.sandberg@kalix.se


Här finns vi