Regler för internatboende

När du bor på internat tar du ansvar för dig själv. Du måste kunna passa tider, hålla ordning i rummet, ta tid till läxor och ta hänsyn till dina kamrater.
Städning

Du städar själv i ditt boende och samarbetar om de gemensamma utrymmena med dina medboende. Städanvisningar finns i varje lägenhet. Storstädningar gör du vid varje terminsskifte. Till din hjälp kommer husmor regelbundet på besök för att ge dig stöd och råd. Om det mot förmodan skulle vara så att du inte själv sköter städningen kommer du och din målsman uppmärksammas på det.

Tystnad

Liksom i övriga flerfamiljshus skall du respektera övriga grannar och iakta tystnad mellan kl. 22.00 - 06.00.

Besök

Du är personligt ansvarig för att dina gäster respekterar skolans regler. Om oönskade besökare kommer till boendet ska detta snarast meddelas till jouren.

Skador

Du ansvarar själv för att ersätta eventuella uppkomna skador i rummet. Då boendet är helt nytt är det viktigt att alla skador omedelbart anmäls till husmor. Om inte skadan anmäls, betalas skadan gemensamt av de boende i lägenheten/korridoren.

Droger

Skolan arbetar utifrån "Handlingsplan mot alkohol och droger". Det är inte tillåtet att inom skolans område/elevboende inneha, förvara eller förtära berusningsmedel eller uppträda berusad.

Rökning

All rökning i alla Landstingets lokaler såsom på skolområde och i elevboende och utanför dess entréer är förbjuden. Rökning sker på anvisade platser.

Djur

Med hänsyn till allergiker är husdjur generellt inte tillåtna i skolans boendeMen i vissa rum finns dock möjlighet att ha husdjur. Det är viktigt att du meddelar oss om du har för avsikt att ta med husdjur.

Varning

Normer och regler är uppställda för att alla ska trivas och ha det bra tillsammans. Om du inte respekterar dessa uppmärksammas du och din målsman på det och åtgärden kan bli att du får flytta från skolans boende.

Jour

Måndag - torsdag kväll finns det personal från jourgruppen tillgänglig för dig till cirka klockan 23.00.
Resten av natten nås jouren på mobiltelefon 070-664 74 04Söndag efter klockan 19.00 har jourgruppen telefonjour.
Om du vill nå någon på skolan angående akuta problem som inte kan lösas på annat sätt kan du kontakta rektor 070- 606 80 58.