Motårsågsutbildning.

Motorsågsutbildning

Är du intresserad av att ta motorsågskörkort? Kalix Naturbruksprogram utbildar dig, vi erbjuder möjligheten att ta ta både A och B kort. 

Motorsågskörkortet har olika nivåer som anpassats för olika behov. För att få motorsågskörkort ska man klara både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå. 

Nivå A är för dig som kapar ved eller använder motorsåg i exempelvis byggnadsarbete eller annat arbete där fällning av träd inte ingår.

Nivå B tillåter dig att arbeta med fällning och kvistning av träd samt ger dig kunskap om hur du hanterar fastfällda träd.

Det teoretiska provet för att få motorsågskörkort består av kryssfrågor och under det praktiska provet får du visa dina kunskaper inom området.

Kontakta våra instruktörer vid intresse:
Sture Lindfors   sture.lindfors@kalix.se  070-371 05 80
Egon Spiik          egon.spiik@kalix.se    070-370 81 98

Från och med 1 januari 2015 kan du få böter om du använder motorsåg yrkesmässigt utan att ha avlagt ett praktiskt och ett teoretiskt prov med godkänt resultat.

Arbetsskyddsstyrelsen har fastställt åldersgränsen för att köra motorsåg till 16 år.