Våra utbildningar

Gymnasieutbildning

Naturbruksprogrammet har två inriktningar. Du kan välja att läsa Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk, eller inriktning Naturturism.

Under hela utbildningen varvas teori med praktik. Det man lär sig i teorin måste kunna omsättas i praktiken i vårt största och viktigaste klassrum – naturen.

Företagsanpassade utbildningar genomförs i samverkan med de näringar som finns i vår närhet. Allt enligt företagens och kundernas önskemål.

Under första året läser eleverna gymnasiegemensamma samt programgemensamma ämnen tillsammans. Därefter specialiserar man sig mer och mer inom sin valda inriktning och yrkesutgång.

Gymnasiegemensamma ämnen:

 • Svenska 1, 2, 3
 • Engelska 5, 6
 • Matematik 1a
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1
 • Idrott och hälsa 1
 • Religion 1
 • Naturkunskap 1a1

Programgemensamma ämnen:

 • Marken och växternas biologi
 • Motor- och röjmotorsåg 1
 • Skogsskötsel 1
 • Terrängtransporter
 • Virkestransport med skotare
 • Mångbruk av skog
 • Virkeslära


Inriktning Skogsbruk - Inriktningen för dig med intresse för arbete i skogen

Vår utbildning är TeknikCollege certifierad och har ett nära samarbete med branschen och företagare i regionen. På inriktning skogsbruk väljer du inför åk 2 vilken yrkesutgång du vill fördjupa dig mot; skogsmaskinförare eller trävaror och lastmaskiner.

Framtida yrkesområden för dig som väljer Naturbruksprogrammet

Efter utbildningen kan du kan exempelvis jobba inom yrkesområden som skogsmaskinförare, skogsvårdare, skogsmaskinservice, sågverksoperatör, säljare på trävaruhus, truck- och hjullastarförare, naturguide, äventyrsguide.

APL (Arbetsplatsförlagt Lärande)

Under dina tre gymnasieår ingår det minst 15 veckors APL, APL är en del av utbildningen som förläggs till arbetsplatser ute i näringslivet. Syftet med APL är att du under utbildningstiden ska få kännedom och branschen, få kunskap om yrkeslivet och kunna tillämpa dina kunskaper i olika miljöer. APL under åk1 är orienterande för att få kännedom om olika typer av verksamheter som finns inom naturbrukssektorn.

Under årskurs 2-3 är APL förlagt till arbetsplatser som motsvarar de olika yrkesutgångarna: skogsbruk, trävaror och lastmaskiner eller naturturism. Du kan själv komma med önskemål, men det är ansvarig lärare som avgör vilken arbetsplats du kan vara på för att uppnå de utbildningsmål som gäller för den perioden.

Utbildningarna på naturbruksprogrammet kan leda till...

Arbete direkt – du får en yrkesexamen och kan då börja arbeta direkt efter avslutad utbildning.
Högskolestudier – du får tillsammans med din yrkesexamen grundläggande behörighet för framtida högskolestudier. Du har då möjligheten att välja om du vill arbeta eller studera efter avslutad utbildning.