Våra etiska vägmärken

Våra gemensamma etiska vägmärken är respekt, ärlighet, ansvar, öppenhet, omtänksamhet och trygghet.