UF (Ung företagsamhet)

Att driva ett UF-företag innebär att du i samarbete med andra elever startar, driver och avvecklar ett företag under ett läsår. Ni är oftast fyra ungdomar som tillsammans tar fram en affärsidé, genomför marknadsundersökningar och skaffar startkapital genom försäljning av riskkapitalsedlar.

Som UF-ungdom får du stöd och hjälp av lärare och rådgivare från näringslivet. Under verksamhetsåret får alla UF-ungdomar flera tillfällen att delta på regionala, nationella och internationella arrangemang.

Verksamhetsåret med Ung Företagsamhet ger dig unika möjligheter att träna din förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och ta ansvar för ditt handlande.

Syftet är att du genom eget praktiskt arbete skaffar dig kunskaper och erfarenheter om entreprenörskap och företagande. Dessutom får du som UF-ungdom möjlighet att tillämpa teoretiska kunskaper, för att öka förståelsen för företagandets villkor och funktion i samhället.