Yrkesutgång skogsvårdare

Yrkesutgången för dig som har ett brett skogligt intresse och vill lära dig mycket om skogsvård. 

Du lär dig grunderna inom skogsbruket och kommer att få de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta med skogsvård samt en grundläggande förarutbildning för skotare, en bas för att arbeta med modernt skogsbruk.

Kurser inom utgång skogsvårdare
  • Skogsskötsel 1 och 2
  • Motor – och röjsåg 1 och 2
  • Terrängtransporter
  • Avverkningsmaskiner
  • Skogsmaskiner – specialisering
  • Virkestransport med skotare
  • Virkeslära

Det finns ett ökande behov av skogsvårdare i Sverige och rekryteringsbehovet hos företagen är stort och växande. Efter din utbildning kan du ta anställning som exempelvis skogsvårdare eller skotarförare. I Sverige finns många skogsvårdsföretag som ägnar sig åt plantering, röjning och småskalig skogsavverkning.

Individuellt val

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola till exempel Svenska 2 och 3, Matematik 2a, Engelska 6, Idrott och hälsa 2. Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta. I årskurs 3 gör du ett examensarbete på 100 poäng inom din yrkesutgång.

Utökad kurs

En extra kurs, som läses utöver programmets 2500 poäng. Det är ett undantag som rektor på programmet (i fall det finns särskilda skäl) kan bevilja. Ansökan om att få läsa utökade kurser går oftast via skolans Studie- och yrkesvägledare.