Yrkesutgång skogsmaskinförare

Yrkesutgången för dig med ett intresse för arbete med skogsmaskin.

Du lär dig avverkningsarbete med moderna skördare, kranteknik, skogsmaskinens motor- och maskindelar. Du lär dig grunderna inom modernt skogsbruk och kommer att erhålla de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som produktiv skogsmaskinförare. Möjlighet finns att ta Grönt kort för skogsvård i slutavverkning och gallring samt Röjsågs- och Motorsågskörkort A + B ingår också.

Kurser inom utgång skogsmaskinförare
  • Skogsskötsel 1 och 2
  • Terrängtransporter
  • Avverkningsmaskiner Skogsmaskiner – specialisering
  • Serviceteknik Virkestransport med skotare
  • Virkeslära

Du får fördjupad och gedigen förarutbildning för skotare och skördare och grundläggande kunskaper inom service och reparation som behövs för att kunna arbeta som produktiv skogsmaskinförare direkt efter gymnasiet i en bransch som har ett stort behov av utbildade och duktiga maskinförare.

Individuellt val

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola till exempel Svenska 2 och 3, Matematik 2a, Engelska 6, Idrott och hälsa 2. Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta. I årskurs 3 gör du ett examensarbete på 100 poäng inom din yrkesutgång.

Modern utbildning

På skolan har vi moderna maskiner, tre skördare och sex skotare. Skolan har också tre skördar- ochskotarsimulatorer samt två minikranar för att träna färdigheter i bland annat kranhantering. Detta gör att vi kan ge en modern maskinutbildning. Vi utbildar genom att genomföra verkliga uppdrag åt näringen och genom att sköta om skolans egen skog.

Utökad kurs 

En extra kurs, som läses utöver programmets 2500 poäng. Det är ett undantag som rektor på programmet (i fall det finns särskilda skäl) kan bevilja. Ansökan om att få läsa utökade kurser går oftast via skolans Studie- och yrkesvägledare.