Sök till Kalix Naturbruksgymnasium

Vi tar in 36  nya elever på naturbruksprogrammet varje höst. Ansökan till naturbruksprogrammet på Kalix Naturbruksgymnasium gör du på samma sätt som om du söker ett program på hemorten. Tala med studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Frågor om prao och studiebesök: kontakta rektor Mona Sundqvist 070-5234178. 

Oktober – december

Du får information om alla gymnasieprogram av din studievägledare. Vill du besöka  Kalix Naturbruksgymnasium för att få mer information, ring oss. Vi bokar enskilda besök för dig, kanske tillsammans med föräldrar eller någon kompis, eller någon personal från din skola. Du kan förstås alltid ringa till oss, eller maila dina frågor.

Januari - februari

Det vanliga i Norrbotten är att ansökan lämnas till din studie- och yrkesvägledare i slutet av januari.  Exakt datum kan variera från kommun till kommun. I många kommuner sker numera ansökan direkt via Internet.

Mars – april

I slutet av mars har vi intagningsnämnd tillsammans med Kalix kommun. Då görs den preliminära antagningen till naturbruksprogrammet på Kalix Naturbruksgymnasium (antagningen är preliminär eftersom du som går i nian och söker på höstterminens betyg).

Månadsskiftet mars – april

I månadsskiftet mars – april får du ett preliminärt antagningsbesked hem i brevlådan, tillsammans med en inbjudan till en infodag för dig som sökt till Kalix Naturbruksgymnasium.

I slutet av maj (datum anges i inbjudan)

Vi hälsar alla preliminärt antagna elever med familjer välkomna till Kalix Naturbruksgymnasium på en AKTIVITETS- OCH INFORMATIONSDAG.

Kring den 15 maj

Sista datum för omval av gymnasieprogram. Många kommuner vill att eleverna lämnar in ansökan någon vecka före. Fråga studievägledare på din skola.

Vid vårterminens slut

Ditt slutbetyg skickas till intagningsnämnden.

Juni

Slutlig antagning till naturbruksprogrammet på Kalix Naturbruksgymnasium.

Du får ett antagningsbesked hem i brevlådan månadsskiftet juni/juli.

Om du blir reservplacerad?

Om du uppfyller kraven till gymnasiet men inte blir antagen vid den slutliga antagningen i juni placeras du som reserv.

Om elev som kommit in tackar nej till sin studieplats erbjuds den lediga platsen i tur och ordning till de elever som står på reservlistan. Reservlistan är rangordnad efter betyg.

Reservantagning sker under hela perioden från slutlig antagning fram till skolstart i augusti.