Elevhälsoteam

I skolans elevhälsoteam finns en specialpedagog, skolsköterska och skolkurator.

Annica Emmoth Gustavsson
Skolsköterska
Annica Emmoth Gustavsson
Annica är på plats tisdagar och onsdagar.
Telefon: 0923-653 93
E-post: annica.gustavsson@kalix.se
Gunilla Aurell
Specialpedagog
Gunilla Aurell

Telefon: 0923-653 48
E-post: gunilla.aurell@kalix.se
Karin Lind
Skolkurator
Karin Lind
Karin är på plats onsdagar.
Telefon: 0923-652 19
E-post: karin.lind@kalix.se
Mona Sundqvist
Rektor
Mona Sundqvist

Telefon: 0923-653 05, 070-523 41 78
E-post: mona.sundqvist@kalix.se
Lina Lindqvist
SYV
Lina Lindqvist

Telefon: 070-252 21 09
E-post: lina.lindqvist@kalix.se