Om våra utbildningar

Kalix naturbruksgymnasium utbildar inom gymnasiets naturbruksprogram med inriktning Skog.

Alla våra utgångar du under menyn "Våra utbildningar".

Företagsanpassade utbildningar genomförs i samverkan med de näringar som finns i vår närhet samt Länsarbetsnämden i Norrbotten. Allt enligt företagens och kundernas önskemål.

Gymnasieutbildning

Naturbruksprogrammet inriktning skog
Är du intresserad av naturupplevelser, skogsmaskiner, maskinsnickeri, skogsskötsel eller sågverksteknik är det här inriktningen för dig.

Om du har ett brett intresse för skog väljer du denna inriktning. Sedan specialiserar du dig mer i din yrkesutgång. Beroende på vald yrkesutgång kan du efter utbildningen exempelvis jobba som Skogsmaskinförare, Skogsvårdare, Sågverksoperatör eller inom Skog och Jakt.

Förutom gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma karaktärsämnen läser du bland annat:

  • Skogsmaskiner
  • Virkeslära
  • Skogsskötsel
  • Mångbruk av skog
  • Produkt och maskinteknik 

Yrkesutgångar du som läser naturbruksgymnasietinriktning skog kan ta:

  • Skogsmaskinförare
  • Skogsvårdare
  • Skogsmaskinservice

Du kan också kombinera din yrkesexamen med naturvetenskapliga kurser.

Tre varianter av studier på Naturbruksprogrammet

Vid Kalix Naturbruksgymnasium kan du läsa de olika yrkesutgångarna på följande vis:
Arbete direkt – du får en yrkesexamen och kan då börja arbeta direkt efter avslutad utbildning.
Högskoleförberedande – du får tillsammans med din yrkesexamen grundläggande behörighet för framtida högskolestudier. Du har då möjligheten att välja om du vill arbeta eller studera efter avslutad utbildning.
Naturvetenskapliga kurser – du får tillsammans med din yrkesexamen behörighet i de naturvetenskapliga kurser som krävs för alla utbildningar vid SLU. Det ger dig möjlighet till arbete eller högre universitetsstudier efter gymnasiet.