Övergripande elevinformation

Om du blir sjuk

Sjukanmälan görs av vårdnadshavare för alla elever under 18 år. Sjukanmälan gör du till din mentoreller receptionen från 07.45 på morgonen. Ring före dagens lektioner startar.
Grundregel - ring varje morgon du är sjuk - Vet du att du blir borta flera dagar, talar du om det när du ringer.
Vid hög sjukfrånvaro kopplas alltid elevhälsovården in.

Elevrådet

Elevrådet träffas mer eller mindre regelbundet under läsåret.

Jour och jourgrupp

Det finns alltid personal tillgänglig för eleverna. Söndag kväll efter klockan 19.00 har jourgruppen telefonjour.
Måndag - torsdag kväll finns personal från jourgruppen tillgänglig för dig till cirka klockan 23.00.
Resten av natten nås jouren på mobiltelefon 070-664 74 04. 

Ledighet

Ledighet beviljas restriktivt och endast för enskilda angelägenheter av större vikt för eleven. Det kan till exempel handla om hälsovård (intyg/kallelse bifogas ansökan) eller större familjeangelägenheter. För deltagande i idrotts – och kulturevenemang i organiserad form måste intyg eller kallelse bifogas ansökan, och ledighet kan beviljas för maximalt tre dagar per läsår. Ledighet kan beviljas av rektor efter yttrande från mentor. Ansökningsblankett finns att hämta på skolans lärplattform SchoolSoft.