APL (Arbetsplatsförlagt Lärande)

Under dina tre år som elev på Naturbruksprogrammet i Kalix genomgår ofta perioder av APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det är en del i utbildningen som förläggs till arbetsplatser ute i näringen.

Vi strävar efter att du som elev ska få ut 15 veckors APL utanför skolan. Syftet med APL är att du under utbildningstiden ska få kännedom om näringarna, känna förtrogenhet med yrkeslivet och kunna tillämpa din kunskap i olika miljöer.

APL under årskurs 1 ska vara en orientering om de olika typer av verksamheter som finns inom naturbrukssektorn. Under årskurs 2-3 ska APL vara förlagd till arbetsplatser som motsvarar inriktningarna (skog eller träindustri/lastmaskiner). Du kan som elev själv komma med önskemål om APL-platser, men det är ansvarig lärare som avgör vilken arbetsplats du kan vara på för att uppnå de utbildningsmål som gäller för den perioden.

Viss ersättning utgår under APL-perioden, exempelvis för lunch och bussresor. Din klass får utförliginformation innan en APL-period startar.