Yrkesutgång träindustri och lastmaskiner

Sågverks– och hyvleriteknik - för dig med ett intresse för maskiner och trä!

Du kommer att utbildas i en industriell miljö där sågverk, kantverk, sortering, tork och hyvleri ingår. Du gör också byggprojekt för att förstå användarkraven på trävarorna och hela processen till färdig produkt. Underhåll på maskiner, verktyg och virkestork ingår under hela utbildningen.

Kurser inom utgång sågverksoperatör
  • Fordon och redskap
  • Lastmaskiner och truckar
  • Byggnadsunderhåll
  • Personlig försäljning
  • Förnybar energi
  • Design
  • Småskalig skogsteknik

Efter Din utbildning kan du ta jobb på sågverk och hyvleri som maskinoperatör. Du får också behörighet för att köra motviktstruck och hjullastare, eller varför inte jobba som säljare på ett trävaruhus. Skogen är vår största exporterbara naturresurs och satsningar för att utveckla nya nischer pågår. Hela tiden finns det ett behov av att nyrekrytera personal till sågverksindustrin.

Individuellt val

Inom ramen för individuellt val kan du läsa programfördjupningskurser från andra yrkesutgångar. Du har alltid rätt att läsa kurser som ger dig allmän behörighet att läsa vidare på universitet och högskola till exempel Svenska 2 och 3, Matematik 2a, Engelska 6, Idrott och hälsa 2. Det kommer att krävas en viss gruppstorlek för att en programfördjupningskurs ska starta. I årskurs 3 gör du ett examensarbete på 100 poäng inom din yrkesutgång.

Utökad kurs 

En extra kurs, som läses utöver programmets 2500 poäng. Det är ett undantag som rektor på programmet (i fall det finns särskilda skäl) kan bevilja. Ansökan om att få läsa utökade kurser går oftast via skolans Studie- och yrkesvägledare.